اهدای جوایز قرعه کشی به مشتریان در گردهمایی پاییز ۱۳۹۶