محصولات

۹۸۲

  • توضیحات

توضیحات

ابعاد روی محصول :۹٫۳ سانتی متر

ابعاد پشت محصول : ۵٫۵ سانتی متر