محصولات

۲۵۰۲

  • توضیحات

توضیحات

ابعاد روی محصول ۱۰٫۵  سانتی متر
ابعاد پشت محصول ۷٫۵  سانتی متر
نمره ۸