محصولات

۲۵۳۱

  • توضیحات

توضیحات

ابعاد روی محصول ۱۰٫۵ سانتی متر
ابعاد پشت محصول ۷٫۵ سانتی متر