محصولات

۲۵۳۲

  • توضیحات

توضیحات

ابعاد روی محصول ۱۰٫۵ سانتی متر
ابعاد پشت محصول ۷٫۵  سانتی متر