محصولات

۲۵۳۳

  • توضیحات

توضیحات

ابعاد روی محصول ۱۰٫۵  سانتی متر
ابعاد پشت محصول :۷٫۵  سانتی متر