محصولات

۳۵۰۲

  • توضیحات

توضیحات

ابعاد روی محصول ۱۱٫۵ سانتی متر
ابعاد پشت محصول ۹٫۵ سانتی متر
نمره ۱۰