چراغ حیاطی اوپیروس 6045

چراغ حیاطی اوپیروس 6045

رنگ قاب مشکی : مشکی

فاصله از دیوار (سانتی متر) : 15

مدل : دیواری

جنس بدنه : آلومینیوم دایکاست

درجه حفاظت(IP) چراغ : IP 44

اطلاعات بیشتر
چراغ حیاطی ونوس 6035

چراغ حیاطی ونوس 6035

جنس بدنه : : آلومینیوم دایکاست

درجه حفاظت(IP) چراغ : : IP 44

رنگ قاب : : مشکی

فاصله از دیوار (سانتی متر) : : 15

مدل : دیواری

اطلاعات بیشتر
چراغ حیاطی باربد کد 6041

چراغ حیاطی باربد کد 6041

ارتفاع چراغ حیاطی (سانتی متر) : 44

فاصله از دیوار (سانتی متر) : 21

جنس بدنه : آلومینیوم دایکاست

درجه حفاظت(IP) چراغ : IP 44

رنگ قاب : مشکی/سفید/پتینه/نقره ای

اطلاعات بیشتر
چراغ حیاطی باربد کد 6031

چراغ حیاطی باربد کد 6031

ارتفاع چراغ حیاطی (سانتی متر) : 37

فاصله از دیوار (سانتی متر) : 27

جنس بدنه : آلومینیوم دایکاست / آهن

درجه حفاظت(IP) چراغ : IP 44

رنگ قاب : مشکی/سفید/پتینه/نقره ای

اطلاعات بیشتر
چراغ حیاطی باربد 6031G

چراغ حیاطی باربد 6031G

ارتفاع چراغ حیاطی (سانتی متر) : 37

فاصله از دیوار (سانتی متر) : 20

جنس بدنه : آلومینیوم دایکاست

درجه حفاظت(IP) چراغ : IP 44

رنگ قاب : مشکی/سفید/پتینه/نقره ای

اطلاعات بیشتر
چراغ ویلایی ژوپیتر کد 6048

چراغ ویلایی ژوپیتر کد 6048

ارتفاع چراغ حیاطی (سانتی متر) : 77

فاصله از دیوار (سانتی متر) : 38

درجه حفاظت(IP) چراغ : IP 44

رنگ قاب : مشکی/سفید/پتینه/نقره ای

جنس بدنه : آلومینیوم دایکاست

اطلاعات بیشتر
چراغ ویلایی پاسارگاد کد 6084

چراغ ویلایی پاسارگاد کد 6084

ارتفاع چراغ حیاطی (سانتی متر) : 31

فاصله از دیوار (سانتی متر) : 22

جنس بدنه : آلومینیوم دایکاست

درجه حفاظت(IP) چراغ : IP 44

رنگ قاب : مشکی/سفید/پتینه/نقره ای

اطلاعات بیشتر
چراغ ویلایی ونوس کد 6015

چراغ ویلایی ونوس کد 6015

ارتفاع چراغ حیاطی (سانتی متر) : 37

فاصله از دیوار (سانتی متر) : 30

جنس بدنه : آلومینیوم دایکاست

درجه حفاظت(IP) چراغ : IP 44

رنگ قاب : مشکی/سفید/پتینه/نقره ای

اطلاعات بیشتر
چراغ ویلایی لونا کد 6034

چراغ ویلایی لونا کد 6034

ارتفاع چراغ حیاطی (سانتی متر) : 38

فاصله از دیوار (سانتی متر) : 21

جنس بدنه : آلومینیوم

درجه حفاظت(IP) چراغ : IP 44

رنگ قاب : مشکی-سفید/پتینه/نقره ای

اطلاعات بیشتر
چراغ ویلایی ارشیا 6049M

چراغ ویلایی ارشیا 6049M

ارتفاع چراغ حیاطی (سانتی متر) : 45

فاصله از دیوار (سانتی متر) : 28

جنس بدنه : آلومینیوم دایکاست

درجه حفاظت(IP) چراغ : IP 44

رنگ قاب : مشکی/سفید/پتینه/نقره ای

اطلاعات بیشتر
چراغ محوطه ویلایی کیانا کد 6042M

چراغ محوطه ویلایی کیانا کد 6042M

ارتفاع چراغ حیاطی (سانتی متر) : 37

فاصله از دیوار (سانتی متر) : 28

جنس بدنه : آلومینیوم دایکاست

درجه حفاظت(IP) چراغ : IP 44

رنگ قاب : مشکی/سفید

اطلاعات بیشتر
چراغ محوطه تینا کد 6036

چراغ محوطه تینا کد 6036

ارتفاع چراغ حیاطی (سانتی متر) : 44

فاصله از دیوار (سانتی متر) : 20

جنس بدنه : آلومینیوم دایکاست/آهن

درجه حفاظت(IP) چراغ : IP 44

رنگ قاب : مشکی/سفید/پتینه/نقره ای

اطلاعات بیشتر
چراغ محوطه تیتان کد 6024

چراغ محوطه تیتان کد 6024

ارتفاع چراغ حیاطی (سانتی متر) : 56

فاصله از دیوار (سانتی متر) : 37

جنس بدنه : آلومینیوم دایکاست

درجه حفاظت(IP) چراغ : IP 44

رنگ قاب : مشکی/سفید

اطلاعات بیشتر
چراغ محوطه ای هیگر کد 6094

چراغ محوطه ای هیگر کد 6094

ارتفاع چراغ حیاطی (سانتی متر) : 53

فاصله از دیوار (سانتی متر) : 23

جنس بدنه : آلومینیوم دایکاست

درجه حفاظت(IP) چراغ : IP 44

رنگ قاب : مشکی/سفید/پتینه/نقره ای

اطلاعات بیشتر
چراغ محوطه ای دیاموند 6014G

چراغ محوطه ای دیاموند 6014G

ارتفاع چراغ حیاطی (سانتی متر) : 45

فاصله از دیوار (سانتی متر) : 25

جنس بدنه : آلومینیوم دایکاست

درجه حفاظت(IP) چراغ : IP 44

رنگ قاب : مشکی/ سفید

اطلاعات بیشتر
چراغ محوطه ای اشکان کد 6046S

چراغ محوطه ای اشکان کد 6046S

ارتفاع چراغ حیاطی (سانتی متر) : 35

فاصله از دیوار (سانتی متر) : 27

درجه حفاظت(IP) چراغ : IP 44

رنگ قاب : مسی/نقره ای

جنس حباب/کاور/شیشه : شیشه مات/شیشه شفاف

اطلاعات بیشتر
چراغ محوطه ای اشکان کد 6046M

چراغ محوطه ای اشکان کد 6046M

ارتفاع چراغ حیاطی (سانتی متر) : 50

فاصله از دیوار (سانتی متر) : 40

جنس بدنه : آلومینیوم دایکاست

درجه حفاظت(IP) چراغ : IP 44

رنگ قاب : مشکی/سفید/پتینه/نقره ای

اطلاعات بیشتر
چراغ محوطه ارشیا 6049s

چراغ محوطه ارشیا 6049s

ارتفاع چراغ حیاطی (سانتی متر) : 51

فاصله از دیوار (سانتی متر) : 24

جنس بدنه : آلومینیوم دایکاست

درجه حفاظت(IP) چراغ : IP 44

رنگ قاب : مشکی/سفید/پتینه/نقره ای

اطلاعات بیشتر
چراغ محوطه ارشیا 6046s

چراغ محوطه ارشیا 6046s

ارتفاع چراغ حیاطی (سانتی متر) : 32

فاصله از دیوار (سانتی متر) : 22

جنس بدنه : آلومینیوم دایکاست

درجه حفاظت(IP) چراغ : IP 44

رنگ قاب : مشکی/سفید/پتینه/نقره ای

اطلاعات بیشتر
چراغ حیاطی کیوان کد 6074

چراغ حیاطی کیوان کد 6074

ارتفاع چراغ حیاطی (سانتی متر) : 39

فاصله از دیوار (سانتی متر) : 25

جنس بدنه : آلومینیوم دایکاست

درجه حفاظت(IP) چراغ : IP 44

رنگ قاب : مشکی/سفید/پتینه/نقره ای

اطلاعات بیشتر
چراغ حیاطی لونا کد 6044

چراغ حیاطی لونا کد 6044

ارتفاع چراغ حیاطی (سانتی متر) : 38

فاصله از دیوار (سانتی متر) : 21

جنس بدنه : آلومینیوم

درجه حفاظت(IP) چراغ : IP 44

رنگ قاب : مشکی/سفید/پتینه/نقره ای

اطلاعات بیشتر
چراغ حیاطی سورنا 6029

چراغ حیاطی سورنا 6029

جنس بدنه : آلومینیوم دایکاست / آهن

درجه حفاظت(IP) چراغ : IP 44

رنگ قاب : مشکی/سفید

جنس حباب/کاور/شیشه : شیشه مات/شیشه شفاف

نوع نصب : بیرونی

اطلاعات بیشتر
چراغ حیاطی سورنا 6026

چراغ حیاطی سورنا 6026

ارتفاع چراغ حیاطی (سانتی متر) : 44

فاصله از دیوار (سانتی متر) : 20

جنس بدنه : آلومینیوم دایکاست / آهن

درجه حفاظت(IP) چراغ : IP 44

رنگ قاب : مشکی/سفید/پتینه/نقره ای

اطلاعات بیشتر
چراغ حیاطی تینا کد 6039

چراغ حیاطی تینا کد 6039

ارتفاع چراغ حیاطی (سانتی متر) : 44

فاصله از دیوار (سانتی متر) : 20

جنس بدنه : آلومینیوم دایکاست/آهن

درجه حفاظت(IP) چراغ : IP 44

رنگ قاب : مشکی/سفید/پتینه/نقره ای

اطلاعات بیشتر
چراغ حیاطی الگانت کد 6064

چراغ حیاطی الگانت کد 6064

ارتفاع چراغ حیاطی (سانتی متر) : 41

فاصله از دیوار (سانتی متر) : 21

جنس بدنه : آلومینیوم دایکاست

درجه حفاظت(IP) چراغ : IP 44

رنگ قاب : مشکی/سفید/پتینه/نقره ای

اطلاعات بیشتر
معرفی چراغ حیاطی الگانت کد 6054

معرفی چراغ حیاطی الگانت کد 6054

ارتفاع چراغ حیاطی (سانتی متر) : 34

فاصله از دیوار (سانتی متر) : 19

جنس بدنه : آلومینیوم دایکاست

درجه حفاظت(IP) چراغ : IP 44

رنگ قاب : مشکی/سفید/پتینه/نقره ای

اطلاعات بیشتر
چراغ حیاطی اطلس کد 6021

چراغ حیاطی اطلس کد 6021

ارتفاع چراغ حیاطی (سانتی متر) : 37

فاصله از دیوار (سانتی متر) : 20

جنس بدنه : آلومینیوم دایکاست

رنگ قاب : مشکی/ سفید/پتینه/ نقره ای

جنس حباب/کاور/شیشه : شیشه مات/شیشه شفاف

اطلاعات بیشتر
چراغ محوطه ای کیانا کد 6042L

چراغ محوطه ای کیانا کد 6042L

ارتفاع چراغ حیاطی (سانتی متر) : 42

فاصله از دیوار (سانتی متر) : 30

جنس بدنه : آلومینیوم دایکاست

رنگ قاب : مشکی/سفید/ پتینه/ نقره ای

جنس حباب/کاور/شیشه : شیشه مات/شیشه شفاف

اطلاعات بیشتر
چراغ ویلایی پاسارگاد کد 6084

چراغ ویلایی پاسارگاد کد 6084

ارتفاع چراغ حیاطی (سانتی متر : 31

فاصله از دیوار (سانتی متر) : 22

رنگ قاب : مشکی/سفید

جنس حباب/کاور/شیشه : شیشه مات/شیشه شفاف

نوع نصب : بیرونی

اطلاعات بیشتر
چراغ حیاطی باربد 6041

چراغ حیاطی باربد 6041

ارتفاع چراغ حیاطی (سانتی متر) : 37

فاصله از دیوار (سانتی متر) : 20

جنس بدنه : آلومینیوم دایکاست / آهن

درجه حفاظت(IP) چراغ : IP 44

رنگ قاب : مشکی/سفید/ پتینه/نقره ای

اطلاعات بیشتر
اسپاد کد 6025

اسپاد کد 6025

جنس مواد اولیه : آلومینیوم دایکاست

رنگ : مشکی، سفید، پتینه نقره ای، پتینه مسی

نوع پوشش رنگ : پودری الکترو استاتیک

شیشه : مات، شفاف

ولتاژ : 220 الی 240 ولت

اطلاعات بیشتر
ژوپیتر کد6028

ژوپیتر کد6028

جنس مواد اولیه : آلومینیوم دایکاست

رنگ : مشکی، سفید، پتینه نقره ای، پتینه مسی

نوع پوشش رنگ : پودری الکترو استاتیک

شیشه : مات، شفاف

ولتاژ : 220 الی 240 ولت

اطلاعات بیشتر