چراغ حیاطی تینا کد 6039

این چراغ، شبیه چراغ حیاطی 6029 می باشد ولی این بار بدنه و شیشه این چراغ تخت می باشد.


دیگر محصولات...

مشخصات محصول